Search Menu Košík 0 Kč

Přihlášení

Registrace Obnovit heslo
 • ELISA

  Dostupné, spolehlivé
  a ověřené časem

  30 let zkušeností
  s imunoenzymatickými soupravami.

ELISA

ELISA je zlatým standardem imunochemických technik, které se používají pro stanovení specifických proteinů, především protilátek. Za využití jednoduchého principu vazby antigenu a protilátky nám dává možnost měřit koncentraci prakticky libovolného analytu.

V TestLine se zaměřujeme na infekční onemocnění, autoimunituveterinární testy. Technologie nabízí vysokou propustnostvelkou spolehlivost spolu s velmi jednoduchým designem a snadným použitím pro každodenní testování v laboratořích jakékoli velikosti a kapacity.

Naším cílem je, aby automatizace ELISA souprav byla proveditelná, uživatelsky přívětivá a cenově dostupná. S pomocí našich SmartKitů® navržených pro nástroj Agility® nebyla automatizace nikdy jednodušší.

SmartEIA HSV 1+2 IgG Stáhnout leták

Klíčové výhody Proč je ELISA považována za zlatý standard v diagnostice?

 • Jednoduchost

  Jednoduchost
  Tradiční metoda s jednoduchým
  vyhodnocením výsledků
  a jejich interpretací

 • Široké portfolio

  Široké portfolio
  Velký výběr dostupných
  produktů

 • Připravená pro automatizaci

  Připravená pro automatizaci
  Široká nabídka
  automatických přístrojů

 • Uživatelsky přívětivé

  Uživatelsky přívětivé
  Jednotný pracovní postup,
  farebně označené reagencie,
  připraveny k použití

 • Precizní

  Precizní
  Vysoká diagnostická
  citlivost a specificita

 • Semikvantitativní a kvantitativní výsledky

  Semikvantitativní
  a kvantitativní výsledky

  Přesné a spolehlivé výsledky,
  podloženy mezinárodními
  referenčními standardy

Technologie Jak to funguje?

Sandwich ELISA Antigen – Protilátka (ze vzorku) – protilátka značená s HRP (konjugát).

Použité antigeny jsou nativní, rekombinantní nebo smíšené. Specifické protilátky ze vzorku se navážou na antigeny během první inkubace. Všechny ostatní nespecifické protilátky jsou poté vymyty.

Ve druhém kroku se přidají sekundární protilátky (které se vážou na lidské protilátky ze vzorku). Tyto protilátky jsou konjugovány s křenovou peroxidázou (HRP), enzymem, který přeměňuje substrát na barevný produkt. Reakce se zastaví kyselým roztokem. Intenzita zbarvení je úměrná koncentraci cílových protilátek ze vzorku. Intenzita barvy se měří fotometrem při 450 nm.

Jedná se o nejpoužívanější metodu ELISA v našem portfoliu.


Sandwich ELISA

Capture ELISA Protilátka (anti-lidská) – protilátka (ze vzorku) – antigen navázaný na monoklonální protilátku konjugovanou s HRP (konjugát-tracer).

Mikrotitrační destička je potažena protilátkami specifickými pro lidské protilátky ve vzorku. Nenavázané protilátky jsou poté vymyty.

Poté se přidá tracer (specifický antigen k cílené protilátce navázaný na jinou protilátku konjugovanou s HRP). HRP poté převede substrát na barevný produkt.

Tento typ ELISA se používá v soupravách EIA Toxoplasma ve třídě protilátek IgA, IgE a IgM k dosažení vyšší citlivosti a specificity.


Capture ELISA

Protilátková avidita Avidita je síla nekovalentní vazby mezi antigenem a protilátkou. Obvykle se používá pro protilátky třídy IgG.

Protilátky s nízkou aviditou jsou přítomny během akutní fáze první infekce. Postupem času dozrávají na protilátky s vysokou aviditou, které jsou též typické u reinfekce.

Přidáním roztoku močoviny se v případě protilátek s nízkou aviditou naruší vodíkové vazby ve vazbách protilátka-antigen. Silně aviditní vazby protilátka-antigen přetrvávají i po přidání močoviny.

Avidita se měří v soupravách CMV, EBV VCA, HSV, Measles, Rubella, TBEV, Toxocara a Toxoplasma. Aviditní roztok je vždy součástí soupravy a není nutné jej kupovat samostatně.


Protilátková avidita

ELISA souprava

Připravené k použití:

 • 96jamková dělená destička s plastovým krytem destičky
 • Cut-Off, pozitivní a negativní kontrola
 • Kalibrátory (u testů s kvantitativním hodnocením)
 • Konjugát
 • Substrát
 • Promývací roztok (20x konc.)
 • Ředicí roztok
 • Zastavovací roztok
 • Aviditní roztok (u testů s detekcí avidity)
 • Agility® kompatibilní Insert pro reagencie (součást SmartKit®)

Barevně označené Barevně označené jamky pro rozlišení třídy protilátek:
IgG – modráIgA – zelenáIgM – červená

Diagnostické parametry Komplexní portfolio, které pokryje vše,
co potřebujete.

Infekční sérologie
Imunologie Veterina

Workflow Jednoduchý, ale účinný


 • EIA souprava
  Automatické zpracování EIA souprava

  EIA souprava
  Manuální zpracování EIA souprava

  DYNEX DS2

  Kompaktní, praktické a časově úsporné řešení pro automatizaci ELISA.

  DYNEX DS2

  Výrobce: DYNEX® Technologies, USA

  • 2 deskový analyzátor
  • Otevřený systém
  • Kapacita vzorků: 100 zkumavek
  • Až 6 různých parametrů současně
  • Rozsah měření: 0–3,0
  • 2 nezávislé inkubační jednotky
  • Konektivita s LIS
  • Monitorování hladiny kapalin
  • Skenování čárových kódů
  • Možnost dvoustupňového ředění
  • Stojan TestLine – unikátní vložka pro zlepšení kompatibility s lahvičkami TL
  • V souladu s IVDR (2017/746) nebo IVDD (98/79/EC)

  DYNEX DSX

  Vysokokapacitní, efektivní a spolehlivé řešení pro automatizaci ELISA.

  DYNEX DSX

  Výrobce: DYNEX® Technologies, USA

  • 4 deskový analyzátor
  • Otevřený systém
  • Kapacita vzorků: 96 zkumavek
  • Rozsah měření: 0–3,0
  • 4 nezávislé inkubační jednotky
  • Konektivita s LIS
  • Monitorování hladiny kapalin
  • Skenování čárových kódů
  • Možnost dvoustupňového ředění
  • Stojan TestLine – unikátní vložka pro zlepšení kompatibility s lahvičkami TL
  • V souladu s IVDR (2017/746) nebo IVDD (98/79/EC)

  Gemini

  Ideální řešení pro zpracování ELISA.

  Gemini

  Výrobce: STRATEC SE, Germany

  • 3 deskový analyzátor
  • Otevřený systém
  • Kombinovaná kapacita pro vzorky, činidla a kontroly, např.: 144 vzorků + 8 činidel + 16 kontrol
  • Rozsah měření: 0–3
  • 2 nezávislé inkubační jednotky
  • Konektivita s LIS
  • Monitorování hladiny kapalin
  • Možnost dvoustupňového ředění
  • Integrovaný PC
  • V souladu s IVDR (2017/746) nebo IVDD (98/79/EC)
 • SmartEIA souprava
  Automatické zpracování SmartEIA souprava

  SmartEIA souprava
  Manuální zpracování SmartEIA souprava

  DYNEX Agility® system

  Vysoce výkonný, špičkový přístroj pro plně automatizované zpracování souprav ELISA.

  DYNEX Agility® system

  Výrobce: DYNEX® Technologies, USA

  • 12 deskový analyzátor
  • Otevřený systém
  • Kapacita vzorků: 200 zkumavek
  • Rozsah měření: 0–3,5
  • 12 nezávislých inkubačních jednotek
  • Možnost vložení až 16 souprav SmartKit® pro simultánní běhy
  • Konektivita s LIS
  • Monitorování hladiny kapalin
  • Automatické snímání čárových kódů
  • Možnost dvoustupňového ředění
  • Průběžné načítání vzorků
  • Integrovaný PC
  • Dodáváno s tiskárnou čárových kódů
  • V souladu s IVDR (2017/746) nebo IVDD (98/79/EC)

  TestLine SmartKits®

  Inovativní způsob pro plně automatizované zpracování souprav ELISA.

  TestLine SmartKits®
  • Navrženo pro vysokou propustnost a automatizaci
  • Stojany kompatibilní se systémem DYNEX Agility®
  • Předtištěné čárové kódy se kompletními informacemi o testu (typ testu, expirace, zbývající počet testů atd.)
  • Lze použít také pro ruční zpracování nebo s jinými přístroji
  • Včetně praktického držáku uzávěrů

Tři snadné kroky k zahájení testování:

 1. Odstraňte uzávěry
 2. Vložte stojan do držáku Agility® a poté do přístroje
 3. Spusťte test

Systém Dynex Agility® dokáže zpracovat prakticky jakoukoli konvenční soupravu ELISA (bez dodatečného ředění komponent), která je určena ke zpracování na přístroji ELISA. Soupravy jsou rozděleny do různých kategorií v závislosti na jejich kompatibilitě:

 • Gold kit – Všechny soupravy TestLine EIA SmartKit®.
 • Silver kit* – Soupravy s lahvičkami s reagenciemi, které se vejdou do SmartKit®, ale nejsou dodávány jako SmartKits® od TestLine.
 • Bronze kit* – Reagencie je třeba přenést do lahviček kompatibilních se SmartKit® stojanem.

*U stříbrné a bronzové soupravy nejsou stojany SmartKit® součástí soupravy a je nutno objednat je samostatně.

Vyhodnocení Index Pozitivity

 • jednoduchý poměr mezi absorbancí vzorku a poměr mezi absorbanci testovaného vzorku a průměrnou absorbancí CUT-OFF naměřenou v téže sérii vyšetření
 • semikvantitativní
 • snadné spočítat
 • předem určené intervaly (<0,9 negativní, 0,9 – 1,1 hraniční, >1,1 pozitivní)
Index Pozitivity

Kvantitativní hodnocení

 • vypočteno z kalibrační křivky
 • kalibrátory součástí soupravy
 • hodnocení a jednotky jsou upraveny individuálně na základě mezinárodních standardů a referenčních materiálů
 • lze provést automaticky u většiny komerčně dostupných čteček
Kvantitativní hodnocení

Protilátkový Index – analýza intratekální syntézy

 • software vyvinutý společností TestLine
 • důležitý nástroj pro stanovení neuroboreliózy
 • využívá Reiberův vzorec
 • konektivita s LIS
 • rychlé a snadné vyhodnocení
 • validováno pro soupravy Borrelia
Protilátkový Index

A je toho mnohem, mnohem více.
Spojte se s námi!

Napište nám, ozveme se zpět

Prosím, vyplňte pole označená *
Mgr. Miroslav Herczeg

Spojte se s ELISA specialistou

Mgr. Miroslav Herczeg
Produktový specialista pro ELISA
Testline Clinical Diagnostics
herczeg@testlinecd.com

Pošlete email

sales@testlinecd.cz
antigenní testy COVID zavřít