Search Menu Košík 0 Kč

Přihlášení

Registrace Obnovit heslo

Podávání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“)

Společnost TestLine Clinical Diagnostics, s.r.o. v souladu se Zákonem informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podání oznámení.

Oznámení

Co je možné v souladu se Zákonem oznámit?

Informace fyzické osoby o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností,

 • které má znaky trestného činu nebo
 • přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
 • porušuje Zákon nebo jiný právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti stanovené Zákonem.

Jak podat oznámení

 • písemně na e-mailovou schránku oznameni@testlinecd.com
 • telefonicky: +420 607 337 667
 • písemně na adresu společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s., paní Alexandra Hronská, Karásek 1767/1, 621 00 Brno. Na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám Příslušné osoby“
 • osobně (po dohodě s příslušnou osobou)
 • prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti Oznamovatel
 • uveřejněním (při splnění zákonných podmínek)

Společnost TestLine Clinical Diagnostics, s.r.o. má zavedený vnitřní oznamovací systém, který zaručuje oznamovateli ochranu před odvetnými opatřeními. To neplatí v případě oznámení uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

Příslušná osoba

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními, a tedy je i posuzovat.

Příslušnou osobou je Mgr. Alexandra Hronská.

Proces vyřízení oznámení

 1. Oznámení lze provézt ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.
 2. Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
 3. Do 30 musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
 4. Lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů.
 5. Příslušná osoba musí navrhnout opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
 6. Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.