Search Menu Košík 0 Kč

Přihlášení

Registrace Obnovit heslo
 • IMUNOBLOT

  IMUNOBLOT

  Spolehlivá a robustní
  technologie pro detekci
  specifických protilátek

Imunoblot.
Dokonale přesné testy pro
konfirmační analýzu.

Imunoblot soupravy umožňují podrobné stanovení přítomnosti protilátek proti jednotlivým specifickým antigenům v séru, plazmě, či mozkomíšním moku. Soupravy jsou určeny pro diferenciální diagnostiku onemocnění a slouží jako konfirmační metoda ke screeningovým sérologickým metodám (CLIA, ELISA apod.).
Zpracování a vyhodnocení souprav může být manuální, semi-automatické či plně automatické. Sofistikovaný Immunoblot Software pro přesnější a snadnější vyhodnocení lze připojit do LIS.
Prvotřídní kvalita testů s vysokou diagnostickou citlivostí a specifitou je zajištěna díky vlastní výrobě širokého spektra antigenů a vysoce stabilních komponent, připravených k okamžitému použití (RTU).

leták Stáhnout leták

Klíčové výhody Inovativní antigeny, komponenty RTU.
Vaše laboratoř si zaslouží to nejlepší!

 • Přesnost

  Přesnost
  vysoce specifické rekombinantní
  antigeny pro diferenciální
  diagnostiku

 • Uživatelský komfort

  Uživatelský komfort
  komponenty v pracovním
  ředění, jednoduchý a identický
  pracovní postup

 • Komplexní analýza

  Komplexní analýza
  vysoký počet antigenů pro detekci
  infekčních a autoimunitních
  onemocnění

 • Softwarové vyhodnocení

  Softwarové vyhodnocení
  rychlé, standardizované
  výsledky, eliminace
  subjektivních chyb

 • Automatizovatelnost

  Automatizovatelnost
  možnost automatického
  zpracování testů, kompatibilita
  s imunoblot procesory

 • Všestrannost

  Všestrannost
  robustní a spolehlivý test,
  reprodukovatelné výsledky

Metoda a princip

Princip testu v kostce.


Vysoce specifické rekombinantní antigeny jsou naneseny na nitrocelulózovou membránu upevněnou na plastové podložce. V průběhu testu jsou jednotlivé stripy inkubovány se vzorkem, přičemž dochází k vazbě specifických protilátek ze vzorku na příslušné antigenní linie na stripu. Po promytí jsou stripy dále inkubovány s konjugátem. Vizualizace je provedena inkubací se substrátem. Po vybarvení jsou jednotlivé stripy vysušeny a vyhodnoceny.

Princip testu v kostce

Kontrolní line – validita testu

IgA, IgG, IgM – kontrola
konjugátu příslušné protilátkové
třídy

Start – pro vyhodnocení

Pro ověření validity testu obsahují stripy linii pro kontrolu přítomnosti příslušného konjugátu a také kontrolní linii sloužící ke kontrole funkčnosti a citlivosti soupravy.

Imunoblot

Dvě verze souprav, BLOT-LINE a BlueBLOT-LINE

BLOT-LINE soupravy

-manuální a automatické zpracování na všech otevřených analyzátorech

Komponenty v pracovním ředění:
Pozitivní kontrola – roztok obsahující specifické protilátky
Negativní kontrola – roztok neobsahující specifické protilátky
Konjugát – roztok obsahující zvířecí imunoglobulin značený ALP
Substrátový roztok – pufr s BCIP a NBT
Univerzální roztok – pufr pro ředění vzorků a promývání stripů

Stripy Soupravy BLOT-LINE obsahují ve většině případů 20 testovacích stripů. Stripy jsou barevně odlišeny pro rozlišení mezi třídami protilátek

IgG – modráIgA – zelenáIgM – červená

Stripy

Pohyblivá šablona pro vizuální hodnocení Umožňuje vyhodnocení linií bez použití softwaru.
Poloha jednotlivých antigenů je vyznačena v levé části šablony, v pravé části šablona zobrazuje vzorový strip s hraničními intenzitami linií. U horního okraje vzorového stripu se nachází škála hodnocení intenzity: pozitivní, hraniční a negativní linie.

Pohyblivá šablona pro vizuální hodnocení

Protokol s vyobrazením vzorového stripu Pro softwarové vyhodnocení slouží protokol se samolepícími zelenými poli označený QR kódem k identifikaci metody. Immunoblot Software je zdarma k dispozici na našich webových stránkách, pro více informací nás kontaktujte.

Protokol s vyobrazením vzorového stripu
BlueBLOT-LINE soupravy

-automatické zpracování výhradně na přístroji BlueDiver nebo jeho variantách
Soupravy jsou komplexní řešení pro rychlou, přesnou a automatickou analýzu infekčních onemocnění včetně vyhodnocení. Soupravy obsahují pouze dvě části: stripy a jednorázové zásobníky (cartridge), jejich kompatibilita je automaticky kontrolována přístrojem díky integrované čtečce čárových kódů.

Stripy V BlueBLOT-LINE soupravě je 24 testů. Na reaktivní (přední) straně stripů jsou naneseny antigeny. Jednotlivé stripy jsou označeny číslem a čárovým kódem, umožňujícím jejich identifikaci. Stripy se vkládají do držáku, který zajišťuje jejich bezpečné zpracování i vyhodnocení.

Stripy

Zásobníky (cartridge) Zásobník obsahuje všechny reagencie
(ready-to-use) nezbytné k provedení jednoho vyšetření.

Zásobníky (cartridge)

Diagnostické parametry Technologie pro diagnostiku infekčních
a autoimunitních onemocnění.

Infekční sérologie
Imunologie

Workflow Nechte techniku pracovat za vás.


 • 01Zpracování
  BLOT-LINE Soupravy mohou být zpracovány ručně nebo automaticky, jsou kompatibilní s většinou otevřených imunoblot analyzátorů.


  BLOT-LINE
  BlueBLOT-LINE Soupravy jsou díky inovativnímu patentovanému procesu komplexním řešením pro extrémně rychlou analýzu s možností kombinování různých typů vyšetření v jednom běhu a minimalizací rizika kontaminace.
  BlueBLOT-LINE
 • Naskenujte si standardizované výsledky.

  02Načtení
  BLOT-LINE Po zpracování se stripy nalepí na vyhodnocovací protokol v případě SW vyhodnocení. Ke skenování protokolu lze použít skener.
  BLOT-LINE
  BlueBLOT-LINE Držák se zpracovanými stripy se po vyjmutí z BlueDiver instrumentu vkládá do speciálního BlueScan skeneru.

  BlueBLOT-LINE
 • S Immunoblot Softwarem
  nebylo vyhodnocení nikdy jednodušší.

  03Vyhodnocení a reporting
  Softwarové vyhodnocení je snadný a rychlý způsob, jak získat standardizované výsledky a eliminovat subjektivní chyby. Výsledky lze exportovat v různých formátech. K dispozici je připojení LIS.
  Monitor Strips

A je toho mnohem, mnohem více.
Spojte se s námi!

Napište nám, ozveme se zpět

Prosím, vyplňte pole označená *
Ing. Zuzana Petříčková

Kontaktujte Imunoblot specialistu

Ing. Zuzana Petříčková
Produktový specialista pro Imunoblot
Testline Clinical Diagnostics
petrickova@testlinecd.com
antigenní testy COVID zavřít